Blog

10.2.2020
 

Affiliate Marketing

10.2.2020

Co je affiliate marketing?

Ten, kdo navštíví nějakou marketingovou webovou stránku, zúčastní se marketingové konference nebo čte knihy o marketingu a reklamě, se stále častěji setkává s pojmem "affiliate marketing". Tato forma marketingu je již po desetiletí fixní součástí marketingového průmyslu a mnoho marketingových managerů ji zařadilo do svých integrovaných marketingových plánů. Ačkoli je tento pojem již velice rozšířený, existuje stále ještě mnoho otázek, co přesně affiliate marketing je a jak může podpořit společnosti nejrůznějších typů.

Definice "affiliate"

Při vyhledávání definice "affiliate" se dle Oxford Dictionaries dozvíme, že to znamená "oficiálně se provázat nebo propojit s nějakou společností". Tento způsob propojení je typický pro trend, který lze pozorovat v mezinárodním podnikatelském prostředí. Stále více společností hledá cesty ke spolupráci, aby tak dlouhodobě dosáhly větší účinnosti a trvalého úspěchu - obzvláště v konkurenci větších společností. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je affiliate marketing, který lze definovat následovně: "Marketingová dohoda, při které online obchodník zaplatí nějaké externí webové stránce provizi na základě generované návštěvnosti nebo generovaných prodejů prostřednictvím doporučení této webové stránky." (Oxford, 2019)

Jde o partnerství

U affiliate marketingu se jedná o vzájemnou spolupráci společností, aby tak jednotliví obchodníci dosáhli co nejvyššího obratu. Čím silnější je toto partnerství a čím užší je spolupráce, tím lépe budou vypadat výsledky. V rámci těchto partnerství se rozlišuje mezi dvěma hlavními skupinami: (1) inzerenty a (2) vydavateli.

  1. Inzerenti jsou obchodníci, kteří chtějí své produkty a služby prodávat pomocí affiliate marketingu (nebo pomocí jiných typů marketingu a propagace);
  2. Vydavatelé jsou webové stránky a platformy, které svým zákazníkům a členům prezentují reklamní nabídky za účelem generování návštěvnosti a prodejů.
Nejlepších nabídek lze dosáhnout, pokud tito dva partneři vzájemně zkoordinují svoji zákaznickou základnu a cílené kampaně. Nejrůznější cílové skupiny vyžadují odlišné informace a kampaně, a proto je úzké partnerství tak důležité, aby bylo z tohoto spojení vytěženo maximum.

Affiliate marketing v eCommerce - win-win situace

I když myWorld a jeho značka Cashback World aplikují tento marketingový affiliate princip také na své offline nabídky pro MSP a řetězce, spočívá největší oblast využití affiliate marketingu jednoznačně v eCommerce. Inzerenti a vydavatelé v online oblasti mohou zautomatizovat všechny affiliate marketingové aktivity, což jim umožní buď získat dodatečnou návštěvnost nebo dodatečné prodeje. Díky tomu dosáhnou dodatečných příjmů, protože inzerentům zpřístupní stávající základnu návštěvníků a zákazníků. Na základě této efektivní spolupráce tak dosáhnou obchodníci, webové stránky a platformy jedinečné win-win situace pro všechny zúčastněné.

Platba pouze v případě úspěchu

Hlavní výhoda affiliate marketingu spočívá v tom, že inzerenti ve většině případů platí pouze za generované návštěvy, nebo za generované prodeje. Existují různé způsoby plateb. Nejběžnější typy provizí pro vydavatele jsou:

  • PC - "Cost per Click": TZnamená to, že inzerent zaplatí za všechna kliknutí na reklamní prvky a za z toho vyplývající návštěvnost.
  • CPL - "Cost per Lead": Zde zaplatí inzerent za tzv. Lead, který bude vygenerován. Lead lze definovat různými způsoby: Například zanechání kontaktních údajů na stránce inzerenta nebo žádost o schůzku či konzultaci.
  • CPA / CPS - "Cost per Acquisition" / "Cost per Sale": Inzerent zaplatí vydavateli za každý obrat, který byl díky jeho inzerci generován.
Tím, že tyto způsoby plateb v rámci svých marketingových aktivit nabízí, může inzerent dosáhnout dodatečného a někdy také enormního dosahu působnosti, a tím vybudovat svoji značku, zatímco zaplatí pouze za konečné obraty nebo návštěvnost, které díky těmto marketingovým aktivitám vzniknou. Protože se tak děje v digitálním světě, je vše měřitelné. Tak se tento způsob marketingu stává mnohem efektivnějším a účinnějším, než tradiční marketingová opatření, jako jsou tištěná inzerce nebo plakáty.

Affiliate marketing je tedy povinnou součástí každého marketingového plánu - to platí zejména pro každou společnost, která to s provozováním eCommerce myslí vážně.

Cashback World E-Commerce Vám nabízí různé možnosti - informujte se!https://partner.cashbackworld.com/ecommerce/products

Kontakt

Odstartujte nyní

  • Získejte nové a věrné zákazníky
  • Rozšiřte svůj okruh zákazníků
  • Zvyšte svůj prodej a zisk

Nyní kontaktovat