Blog

1.07.2020
 

CSR & Corporate Citizenship

1.07.2020

Kas ettevõtete sotsiaalne vastutus ja kodanikuvastutus on minu ettevõttele olulised?

Iga ettevõtte juht soovib käituda vastutustundlikult - see on ilmselge. Lõpuks on ju kõik huvitatud ettevõtte juhtimisest viisil, mis kindlustab jätkusuutliku tuleviku. Lisaks pikaajaliste kavatsustega ettevõtlusega tegelemisele on oluline ka vabatahtlik panus säästvasse arengusse, mis ületab seadustega nõutavat.

Ettevõtete sotsiaalne vastutus ja kodanikuvastutus
Üldiselt võtab selle kokku ettevõtte sotsiaalne vastutus (corporate social responsibility ehk CSR) ja hõlmab ettevõtte vastutuse integreerimist igapäevastesse äritavadesse, keskkonnaaspektidesse, suhete loomisesse töötajatega ning võrgustiku loomist teiste sidusrühmadega. Ettevõtete kodanikuvastutuse kaudu saab seda veelgi laiendada, mis võimaldab ettevõtetel minna kaugemale üldistest äritavadest, et vabatahtlikult ja heategevuslikult tegeleda sponsorluse, annetuste ja sihtasutuste tegevusega. Nii tähendab see kollektiivse panuse andmist ühiskonda üldisemalt.

Vabatahtlik, kuid vajalik
Kuigi sotsiaalne vastutus rõhutab, et tegemist on vabatahtliku panusega, on siiski selge, et edule suunatud ettevõtted peaksid oma põhimõtted ellu rakendama. Kuna need, kes soovivad olla edukad ja paljundada oma head kuvandit turul, ei saa vältida vastutustundlikkust, jätkusuutlikku töötamist, oma töötajatega heade suhete hoidmist ja tihedat kontakti sidusrühmadega.

Sotsiaalse vastutuse tegevused
Praktikas saab sotsiaalsele vastutusele läheneda mitmel moel:

 • Õiglased äritavad
 • Töötajatest lähtuvad põhimõtted
 • Loodusressursside säästlik kasutamine
 • Keskkonnasõbralik tootmine
 • Tööohutus
 • Energiatõhusus
 • Miinimumnõuded tarneahelale
 • Investeerimine infrastruktuuri ja piirkonda, kus Te tegutsete

 

Ettevõtte kodanikuvastutus nõuab pühendumist
Ettevõtte kodanikuvastutus on seevastu märksa vabatahtlikum ettevõtmine. Ettevõtte kodanikuvastutusega seotud tegevused ei ole nii tihedalt seotud ärieduga, vaid lähevad enamasti tavapärastest äritavadest kaugemale ja kuuluvad seetõttu heategevuse valdkonda. Kuid see ei tähenda sugugi, et ettevõtte kodanikuvastutusega seotud projektid ei võiks ettevõttele positiivset mõju avaldada. Hästijuhitud ja sobivalt kommunikeeritud algatused võivad olla äärmiselt kasulikud.  On siiski oluline, et selliseid projekte toetataks nii aktiivselt kui ka jätkusuutlikult, vastasel juhul jääb mulje, et tegutsete valedel põhjustel - ja see mõjutab teie ettevõtte mainet negatiivselt. Seetõttu ei tuleks ettevõtte kodanikuvastutust võtta kohustuslikuna, vaid südamest tuleva algatusena.

Ettevõtte kodanikuvastutus praktikas
Millised on ehtsad ja hästi ellu viidud ettevõtete kodanikuvastutusega seotud tegevused? Väga soovitavad on algatused, mis teenivad sotsiaalselt ebavõrdses olukorras olijaid, aga ka loomade ja keskkonnakaitsega seotud projektid. Mitte seetõttu, et tegu on kuumade teemadega, vaid siin saame avaldada kõige suuremat mõju. Selle elavaid näiteid leiate myWorldi grupist, sealhulgas Cashback World Partnerist.

Grupp on juba mitmeid aastaid toetanud kahte erinevate eesmärkidega sihtasutust:

 • Child & Family Foundation aitab nii haridus- kui hädaabiprojektide kaudu abi vajavaid lapsi, teismelisi ja peresid.
 • Greenfinity Foundation teostab üle maailma keskkonna- ja kliimakaitse projekte.

Partner kui osaleja ettevõtte kodanikuvastutuses
See, et neid algatusi võetakse tõepoolest tõsiselt, saab selgeks, kui vaadata nende toetamise ulatust. myWorld grupp ei toeta sihtasutusi mitte ainult rahaliselt, vaid pakub ka administratiivset abi, ressursse ning vajalikku infrastruktuuri. Aitavad ka Cashback World Partner ja selle kliendid. Iga Cashback World Partneri juures sooritatud ost aitab neid sihtasutusi toetada - nii annavad ka Cashback World Partneri kliendid oma panuse ettevõtte kodanikuvastutusse.

Ettevõtte kodanikuvastutuse üheksa instrumenti
Kui ettevõtte kodanikuvastutus Teile huvi pakub, on Teie käsutuses mitmekülgne valik võimalusi, mida saab Corporate Citizenship Mix'i põhjal jagada üheksaks instrumendiks.

 • Ettevõtete annetused: raha ja ressursiannetused nagu teenused, tooted või logistika.
 • Ettevõtete sihtasutused: sihtasutuste rajamine
 • Töötajate mittetulunduslik panus: tehke oma töötajate oskusteave kättesaadavaks või motiveerige vabatahtlikku tegevust.
 • Sotsiaalne sponsorlus: sotsiaalvaldkondade sponsorlus
 • Spetsiifiline turundus: tooge turule tooteid, mis toovad kasu mõnele ühiskondlikule eesmärgile või organisatsioonile.
 • Hankige teenuseid heategevusorganisatsioonidelt: kasutage näiteks selliste ettevõtete teenuseid, kes pakuvad tööd vaimse või füüsilise puudega inimestele või sotsiaalses ebavõrdsuses olijatele.
 • Kogukondlik ühisettevõte: ühiskondliku organisatsiooni ja ettevõtte hallatav mittetulunduslik ettevõtmine, mis nõuab mõlema panust.
 • Sotsiaalsete küsimuste eestkõnelemine: ettevõte kasutab oma kontakte ja mõju, et edendada sotsiaalküsimusi ja -organisatsioone.
 • Sotsiaalne riskikapital: riskikapitalistid, kes investeerivad raha ja teadmisi kindla sotsiaalse eesmärgi nimel organisatsioonidesse piiratud aja jooksul.

Kasumlik teenistus
Ettevõtte sotsiaalse vastutuse võtmisel on palju võimalusi, mida saab kohandada vastavalt Teie ettevõtte vajadustele. Sotsiaalne vastutus võib aidata edendada ettevõtte positiivset kuvandit, vähendada töötajate voolavust, parandada piirkondlikku mainet ning selle tulemusena ka klientide lojaalsust ja usaldust. Selleks peate Te aga nende meetmete rakendamise nimel tõsiselt vaeva nägema.  Kui see õnnestub, on see kasulik mõlemale osapoolele.

 

Allikad:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.respact.at/site/de/themen/wasistcsr
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Citizenship
https://www.upj.de/unternehmen_detail.83.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=884&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=8457fd0823 (Dresewski, Felix (2004): Corporate Citizenship. Ein Leitfaden für das soziale Engagement mittelständischer Unternehmen. Berlin: UPJ, S. 21f.)
https://www.greenfinity.foundation/
https://www.childandfamily.foundation/

Kontakt

Alustage kohe

 • Leidke uusi ja lojaalseid kliente
 • Laiendage kliendibaasi
 • Kasvatage enda käivet ja kasumit

Võtke meiega ühendust