Blog

22.08.2019
 

Start-up-Marketing

22.08.2019

Start-up turundus ehk kuidas vähesega palju saavutada

Võib-olla olete hetkel keset põnevat loomefaasi või hakkate oma ettevõtmisega just paigalt liikuma.  Võib-olla pingutate oma ettevõtte laiendamise nimel ning soovite inimesi endast ja oma firmast teavitada.  Olenemata sellest, millises faasis Te oma start-upiga asute, pole äsjaalustanud ettevõttele vähese eelarve juures klientide leidmine lihtne.  Kindlasti eelistaksite oma ideid ja nägemust jagada kogu maailmaga.  Just selles soovime Teid aidata Teie teel tippu, andes parimaid soovitusi ja mõtteainet start-up turunduse teemal.  Ilma hea turunduseta edukat start-upi lihtsalt ei sünni, kuid paari nipi ja originaalse algatusega saate väikese eelarve juures saavutada palju enamat.

Kasutage Teile saadaolevaid materjale

Start-upi maailmas on eelarve puudumine levinud probleem.  Ka siis, kui raha on probleemiks ja noore ettevõtte laiendamine on raske, ei tohiks unustada, et alati on võimalus kasutada hinnalisi ressursse.  Teie peamine ressurss on Teie kirg oma töö vastu - sest Teie sees põlev energia suudab süüdata leegi ka teistes inimestes.  Kui mõtlete oma meeskonnale, siis leiate sama kire ja erilised võimed igast üksikust liikmest. Veenduge kindlasti, et iga tiimiliige saab kasutada oma tugevaid külgi ning kandke hoolt, et liikmete vahel valitseks avatud suhtlemiskultuur, nii antakse igaühe ideid ja nägemusi teistele edasi ja neid võetakse tõsiselt.

Avastage interneti lõputud võimalused

Atraktiivne kuvand veebis on digitaalses maailmas eduka turunduse alus.  Tähtis ei ole ainult, et Teil on selge ja lihtne veebileht, kust Teie start-upist huvitatud leiavad selle kohta infot, vaid pakkuda seda ka lõputute võimalustega sotsiaalmeedias.  Esimene samm on vaadata maailma oma sihtturu silmade läbi ning mõelda, milliseid suhtluskanaleid ja sisu tuleks nendeni jõudmiseks kasutada.  Teid hämmastab, kui lihtne on vastava sihtturuni internetis jõuda.

Lisaks teeb start-upide asutajatele rõõmu teadmine, et internetis turundamise strateegiad maksavad traditsiooniliste kanalitega võrreldes väga vähe.  Ära unusta oma tiimi andeid ja tugevusi. Teie tiimiliikmed tegutsevad kindlasti meelsasti brändi saadikutena.  Võib-olla on Teie tiimis ka keegi, kes naudib kirjutamist, on innukas blogija või tegeleb profitasemel foto- ja videokunstiga? Suurepärane! Teie kolleegid löövad internetiturunduses rõõmuga kaasa.

Olge seal, kus on Teie kliendid

Võib-olla otsustasite regulaarsete uudiskirjade või sotsiaalmeedia turunduse kasuks.  Olenemata valitud vahenditest peaksite kaasama oma meeskonna ja töötama koos.  See tähendab: hoidke oma kliendid ja Teie start-upist huvitunud uudistega kursis ja jagage neile regulaarselt infot.  Teame, et start-upi elu on pingeline ning rahalisi ja ajalisi ressursse sageli napib.  Sellisel juhul tasub aja investeerimine ennast pikas perspektiivis ära.  Seepärast soovitame võtta aega oma ettevõtte sihipäraseks turundamiseks ja tegeleda aktiivselt ettevõtlusturundusega.

Start-upis või ühe päeva jooksul palju muutuda.  Seega peaksite ka oma klientidele ja fännidele lähenema sama dünaamiliselt.  Pakkuge sotsiaalmeedia fännidele sissevaadet oma ellu ning rääkige murrangulistest uuendustest, milleni olete jõudnud.  Antud juhul on taktitunne eriti oluline: ühest küljest janunevad Teie jälgijad uue info järele ning soovivad Teie start-upi kohta võimalikult palju teada saada.  Teisalt leiavad laienemise faasis alati aset dünaamilised muutused ning informatsiooni tuleb suhtuda teatud tundlikkusega, samas tuleb seda fännidele otsekoheselt jagada.  Kõige olulisem: jääge iseendaks ja olge ausad. Rääkige tiimiga läbi, kuidas saate oma kliendi- ja fännibaasile potentsiaalseid väljakutseid või suuri muudatusi kommunikeerida.  Loomulikult ei tähenda sotsiaalmeedia ainult infot.  Nagu päriselus soovivad fännid Teile kaasa elada ja Teie edu puhul rõõmustada.  Pingelises start-upi juhtimises läheb sageli meelest hetkeks peatuda, sügavalt sisse hingata ja rõõmustada saavutatud eesmärkide üle.  Loodame, et võimaldate endale ja oma tiimile aeg-ajalt pausi ning rõõmustate oma edu üle.  Teine võimalus oleks jagada oma fännidele väikesi infokilde või lasta neil kogeda emotsionaalseid hetki foto või video abil.

Soovitus: leidke endale sobiv kombinatsioon informatiivsest, emotsionaalsest ja meelelahutuslikust sisust.  Sädemed lennaku, kuid jääge endaks.

Mõelge suurelt, kuid kasvage jätkusuutlikult

Suurelt mõtlemiseks tuleb olla julge. Asutajad peavad olema julged, et oma ettevõtet edasi viia.  Paljud start-upid soovivad üle kõige maailma muuta.  Kätt südamele pannes on see tohutu väljakutse, kuid samas vajalik motivaator.  Kuid, ärge muretsege, mõelge suurelt ja ärge end oma mõtteisse kaotage.  Kasutage määratletud visioone ja turundusmeesmärke täiel määral ära.

Võib-olla keskendub Teie start-up hetkel kohalikule turule, kuid Teil on potentsiaali kasvada globaalseks tegijaks.  Katsetage oma piire, turundusstrateegijat ja -struktuuri - ning optimeerige neid pidevalt.  Hoidke silmad ettevõtlusmaailmas liikudes lahti ning vahetage oma start-upi kohta infot võimalikult paljude inimestega.  Sel moel saate kiiresti luua partnerlusi ning neist saavad kasu mõlemad osapooled.  Pole oluline, kas sõlmite partnerluse rahvusvahelise ettevõtte, väikese ühingu või tuntud isikuga.  Partnerlus on kuluefektiivne viis oma ettevõtte sihipäraseks turundamiseks ja pakuvad Teile mitmekesiseid võimalusi. Olge loomingulised ja mõelge, kuidas sellist partnerlust luua ning millistele tegevustele peaksite tähelepanu pöörama.
Kuigi on oluline tulevikku vaadata, soovitame keskenduda tervele, jätkusuutlikule kasvule ja jääda eelarve piiresse ning pidada intensiivsel kasvuperioodil silmas oma turu vajadusi. Terve kasvustrateegia käib käsikäes rahaliste võimalustega.  Näiteks võiksite prioriteediks seada kasvuga seotud küsimused ja jõuda eesmärkideni järk-järgult.

Määratlege eesmärgid ja strateegiad, kuid jääge paindlikuks

Loomulikult vajab start-up turundusplaani ja strateegilist sihti.  Kuid oluline on jääda mõistlikkuse piires paindlikuks, kuna nii eriti nii noore firma turundusstrateegia peab olema kohanemisvõimeline.  Nii saate ka raha säästa, kuna reageerite võimalikele muutustele kiiresti.

Defineerige oma eesmärgid ja tehke juba alguses selgeks, millised aspektid on seatud sihtide saavutamisel olulised.  Mida täpsemalt defineerite selle, mille poole püüdlete, seda lihtsam on oma mõõdikute edu üle otsustada.  Rakendatud meetmete analüüsimine annab Teile lisaks võimalusele näha, mida saate paremini teha, vaid näitab ka, millele peaksite oma rahalised vahendid suunama.  Loomulikult peate oma noores kasvavas äris lähenema muutustele dünaamiliselt.

Viimaks, kuid see pole väheoluline, on jäänud veel öelda: ärge unustage, et start-up ettevõtte rajamine on maraton ja mitte sprint.  Teie ja Teie tiim vajate vastupidavust ja võhma - kuid selle käigus juhtub ka palju toredat. Sest fantastilise tiimi abil unistuste täitmisest ei ole ju midagi paremat, kas pole? Soovime Teile oma eesmärkide ja verstapostide saavutamisel parimat.

 

Kontakt

Alustage kohe

  • Leidke uusi ja lojaalseid kliente
  • Laiendage kliendibaasi
  • Kasvatage enda käivet ja kasumit

Võtke meiega ühendust