Blog

10.2.2020
 

Affiliate Marketing

10.2.2020

Vad är Affiliate Marketing?

Alla som besöker en marknadsföringswebbplats, deltar i en marknadsföringskonferens eller läser böcker om marknadsföring och reklam, stöter förr eller senare på begreppet "Affiliate Marketing". Den här formen av marknadsföring är sedan flera årtionden en integrerad del av marknadsföringsbranschen och de flesta marknadsföringsexperter har redan införlivat den här formen i sina integrerade marknadsplaner. Även om det är vanligt, finns det fortfarande många frågor om vad Affiliate Marketing egentligen är och hur det kan bidra till alla typer av butiker.

Definition av "affiliate"

Om vi tittar på definitionen av "affiliate", säger ordböckerna att det betyder att "officiell koppla eller ansluta [sig] till en organisation". Detta sätt att ansluta är typiskt för den trend vi kan se inom det internationella affärslandskapet. Fler och fler företag hittar sätt att samarbeta för att bli starkare och mer hållbara på lång sikt, särskilt i konkurrens med större företag. Det huvudsakliga sättet att göra detta är genom Affiliate Marketing, som kan definieras som: "Ett marknadsföringsarrangemang genom vilket en online-återförsäljare betalar provision till en extern webbplats för trafik eller försäljning som genereras från sidhänvisningar". (Oxford, 2019))

Det handlar om partnerskap

Affiliate Marketing handlar således om företag som samarbetar för att skapa så stor omsättning som möjligt åt de olika butikerna. Ju starkare partnerskapet är och ju närmare samarbetet är, desto bättre resultat kan man förvänta sig. Inom ramen för de här partnerskapen skiljer man mellan två olika huvudgrupper av aktörer: (1) Advertisers och (2) Publishers.

  1. Advertisers är de butiker som vill sälja sina produkter och tjänster med hjälp av Affiliate Marketing (eller andra metoder för marknadsföring och reklam);
  2. Publishers är webbplatser och plattformar som marknadsför annonsörernas annonsmaterial till sina besökare och medlemmar för att generera trafik och försäljning.
De bästa resultaten uppstår när de här två huvudgrupperna matchar sina kundbaser och iscensätter skräddarsydda kampanjer. Eftersom olika målgrupper kräver olika budskap och kampanjer, krävs ett nära partnerskap för att göra det bästa möjliga av anslutningen.

Affiliate Marketing inom eCommerce - en win-win-situation

Även om myWorld och dess varumärke Cashback World använder sig av den här Affiliate Marketing-principen inom ramen för sina offline-erbjudanden för små och medelstora företag samt filialer, återfinns det största användningsområdet för Affiliate Marketing förstås inom eCommerce. För Advertisers och Publishers inom onlineområdet är det möjligt att automatisera alla Affiliate Marketing-aktiviteter och därigenom skapa en bekväm möjlighet att generera ytterligare trafik och försäljning eller generera ytterligare intäkter genom att öppna upp sina befintliga besökare- eller kundbas för annonsering. Genom att samarbeta på det här effektiva sättet skapar butiker, webbplatser och plattformar en unik win-win-situation för alla inblandade parter.

Betala bara för uppnådda resultat

Den största fördelen med Affiliate Marketing är att Advertisers för det mesta bara behöver betala för den trafik eller de köp som faktiskt genereras. Det finns flera olika betalningsmodeller. De vanligaste provisionsmodellerna för Publishers är:

  • CPC - "Cost per Click": Det vill säga att Advertisers betalar för alla klick på annonsmaterialet och därmed för den trafiken som genereras.
  • CPL - "Cost per Lead": Här betalar Advertisers för alla "leads" som genereras. Vad som utgör ett "lead" kan variera och till exempel innebära att lämna sina kontaktuppgifter på Advertiser-webbplatsen eller att be om ett möte eller rådgivning.
  • CPA / CPS - "Cost per Acquisition" / "Cost per Sale": Advertisers betalar för alla försäljningar som genereras genom marknadsföringen.
Genom att tillämpa en av dessa betalningsmodeller för sina marknadsföringsaktiviteter, kan Advertisers expandera och utvidga sin räckvidd enormt och därigenom bygga upp sitt varumärke, samtidigt som de endast betalar för den försäljningen eller den trafiken som faktiskt genererats genom dessa marknadsföringsaktiviteter. Då allt detta äger rum inom den digitala världen är det också mätbart och därmed enkelt att påvisa att den här formen av marknadsföringen är mycket effektivare än traditionell marknadsföring iform av tryckta annonser eller stortavlor.

Affiliate Marketing är därmed ett obligatoriskt inslag i alla marknadsplaner - och det gäller särskilt för företag som vill bedriva framgångsrik eCommerce.

Läs mer här om alla möjligheter som Cashback World E-Commerce erbjuder! https://partner.cashbackworld.com/ecommerce/products

Kontakt

Start now

  • Acquire new and loyal customers
  • Expand your clientele
  • Increase your sales and profits

Become a partner now

or

Contact us