Blog

1.7.2020
 

CSR & Corporate Citizenship

1.7.2020

Är CSR och Corporate Citizenship viktigt för mitt företag?

Alla som driver ett företag vill göra det på ett ansvarsfullt sätt - det kunde inte vara mer uppenbart. När allt kommer omkring så är alla intresserde av att driva ett företag på sätt som säkerställer en hållbar framtid. Förutom entreprenörsverksamheten med en långsiktig avsikt, så finns det också frivilliga bidrag till en hållbar utveckling som går utöver vad lagen kräver.

CSR och Corporate Citizenship
Dessa sammanfattas normalt under begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) och involverar att integrera ansvarsfyĺlt företagande i den vardagliga affärspraktiken, miljöaspekter, bygga relationer med anställda och nätverka med andra intressenter. Detta kan utvidgas ytterligare med hjälp av corporate citizenship som gör det möjligt för företag att gå utöver den rena affärsverksamheten för att på frivillig och ideell basis engera sig i områden som sponsorskap, donationer och stiftelseaktivitet. Det involverar därmed att lämna ett kollektivt bidrag till samhället i stort.

Frivilligt men nödvändigt
Även CSR betonar att de här bidragen är frivllig, står det klart att framgångsorienterade företag ska förverkliga det här konceptet i praktiken. Eftersom de som vill bli framgångsrika och sprida en god marknadsbild inte kan undvika att vara ansvarsfulla, arbeta uthållligt, upprätthålla goda relationer med anställda och stå i nära kontakt med övriga intressenter.

CSR-åtgärder
I praktiken finns det många sätt att närma sig CSR:

 • Rättvisa (fair) affärspraktiker
 • Medarbetarorienterad personalpolitik
 • Miljövänlig naturesursförbrukning
 • Klimat- och miljövänlig produktion
 • Säkra förhållanden på arbetsplatsen
 • Energieffektivitet
 • Minimikrav för hela leveranskedjan
 • Investeringar i infrastrukturen och regionen där företaget verkar

 

Corporate Citizenship kräver engagemang
Corporate Citizenship är däremot ett mycket mer frivillligt åtagande. Corportate Citizenship-aktiviteter är inte heller lika nära kopplade till företagets framgång och tenderar att sträcka sig bortom och utöver normala affärsaktiviteter och faller därför inom området filantropi. Det betyder dock inte nödvändigtvis att aktiviteter inom området Corporate Citizenship inte kan ha positiva effekter för företaget. Initiativ som är välskötta och kommuniceras väl kan vara mycket fördelaktiga. Det är dock viktigt att sådana projekt stöttas både aktivt och uthålligt, annars ger du sken av att du agerar av helt fel skäl - något som har en negativ effekt på ditt företags image. Därmed ska Corporate Citizenship inte ses som något obligatoriskt, utan snarare som en hjärtefråga.

Corporate Citizenship i praktiken
Hur ser genuina och väl implementerade Corporate Citizenship-aktiviteter ut i praktiken? Initativ som är att rekommendera är de som gynnar utsatta grupper liksom de som bidrar till att ta hand om djur och natur. Inte för att detta är aktuella ämnen, utan för att det är där som vi kan göra störst skillnad. Levande exempel på detta kan hittas inom myWorld-koncernen, inklusive Cashback World Partner.

Under flera års tid nu har koncernen stöttat två stiftelser med olikartade ambitioner och inriktningar.

 • Child & Family Foundation stödjer behövande barn, ungdomar och familjer genom specifika utbildnings- och biståndsprojekt.
 • Greenfinity Foundation driver globala projekt inom områdena klimat- och miljöskydd.

Partner som en del av Corporate Citizenship
Att de här projekten verkligen tas på allvar blir uppenbart när man tittar på i vilken omfattning de stöds. myWorld-koncernen stödjer inte bara stiftelserna ekonomiskt, utan också med administrativ hjälp, resurser och den infrastruktur som krävs. Cashback World Partner och deras kunder hjälper också till. Varje inköp som görs hos Cashback World Partner bidrar til att stödja de här stiftelserna - på så sätt är Cashback World Partners kunder också en del av detta Corporate Citizenship.

Nya instrument för Corporate Citizenship
Om du är intresserad av tanken på Corporate Citizenship, så har du en rad alternativ till ditt förfogande som kan brytas ned til ned nio instrument baserat på Corporate Citizenship Mix.

 • Företagsdonationer: donationer i form av tjänster, produkter eller logistik.
 • Företagsstiftelser: bygga upp stiftelser.
 • Ideella åtaganden från medarbetarna: Att ställa medarbetarnas kunskap till förfogande eller uppmuntra frivilligarbete.
 • Social sponsring: Sponsring inom sociala områden.
 • Specifik marknadsföring: Lansera produkter som säljs till förmån för en ideell organisation eller ett välgörande ändamål.
 • Köpa in tjänster från ideella organisationer: Till exempel använda sig av tjänster från företag som anställer personer med fysiska eller psykiska funktionshinder eller personer som är socialt utsatta.
 • Community Joint-Venture: En kollektiv icke-vinstdrivande verksamhet som drivs en social organisation och ett företag som kräver bådas insatser för att fungera.
 • Jobba för sociala frågor: Ett företag använder sina kontakter och sitt inflytande för att främja sociala frågor och organisationer.
 • Socialt riskkapital: Företag agerar riskkapitalgivare som investerar pengar och kunskap i organisationer för ett specifikt socialt projekt under en begränsad tidsperiod.

Lönsamma insatser
Det finns många sätt att hjälpa ditt företag att ta socialt ansvar och dessa kan anpassas för att passa din verksamhet. CSR kan hjälpa dig att skapa en positiv företagsimage, göra ditt företag till en mer attraktiv arbetsplats där de anställda stannar kvar längre, förbättra din regionala ställning och därmed också öka dina kunders lojalitet och tillit. För att upppnå detta måste du dock göra en seriös ansträngning för att implementera de här åtgärderna. Om du lyckas med detta, gynnas båda parter.

 

Källor:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.respact.at/site/de/themen/wasistcsr
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Citizenship
https://www.upj.de/unternehmen_detail.83.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=884&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=8457fd0823 (Dresewski, Felix (2004): Corporate Citizenship. Ein Leitfaden für das soziale Engagement mittelständischer Unternehmen. Berlin: UPJ, sida 21f.)
https://www.greenfinity.foundation/
https://www.childandfamily.foundation/

Kontakt

Start now

 • Acquire new and loyal customers
 • Expand your clientele
 • Increase your sales and profits

Become a partner now

or

Contact us