Обезбедете си повеќе промет и поголем профит

Без разлика дали со Вас имаме договорено продажба на голема количина на дигитални ваучери (eVoucher), дали Вие како трговски партнер на Cashback World и како прифатно место на Cashback Card ќе опфатите база на милиони потенцијални потрошувачи или дали сакате продавате големи В2В решенија, кај нас сѐ ова е можно. Ќе добиете поголем промет, повеќе потрошувачи и поголем профит.

Ein Programm - Viele starke Funktionen

Предностите на Cashback World Enterprise

Предности од купувањето како магнет за потрошувачи

Како добро-етаблирано претпријатие, веќе сте атрактивно прифатно место за Вашите потрошувачи, а ќе станете уште поатрактивни ако им обезбедите Cashback и Shopping Points на Вашите потрошувачи со секое купување. Повеќе од 14 милиони купувачи во Cashback World се ориентираат на овие предности и затоа доаѓаат да Ве посетат.

Вклучување без промена на системот

За Вашето претпријатие не е потребно да правите измени во постоечките системи, за да станете дел од Cashback World Shopping Community. Прифаќајте ги eVouchers исто како што прифаќате нормални ваучери, а за промет од Cashback Card Ви нудиме едноставно и софтистицирано технично решение.

Зголемете го опсегот на потрошувачи

Благодарение на тоа што ќе се појавувате на листите на веб страниците на Cashback World и на нашите кооперативни партнери, а воедно и во Cashback App, Вашата видливост енормно ќе се зголеми. Дополнително со Shopping Point Deals ќе привлечете уште повеќе внимание и активно ќе се рекламирате во нашите Newsletters и на социјалните медиуми.

Нашите производи

Како партнер во Cashback World Enterprise, можете да искористите многу производи , кои ќе Ви донесат повеќе потрошувачи, поголeм промет и повеќе профит.

Cashback Card

Како Прифатно место за Cashback Card, врзете ги потрошувачите.

eVoucher

Вашите дигитални ваучери како предност за нашите купувачи

Cashback World Интернет страница

14 милиони купувачи

Cashback App

Шопинг насекаде и во секое време

Cashback World Newsletter

Ние ги презентираме Вашите понуди

Социјални медиуми

Вашиот бренд кај нашите фанови

Сервис за потрошувачи & поддршка

Ние се грижиме за Вашите потреби

B2B Service

Стекнете се со деловни потрошувачи во нашата В2В мрежа

Cashback World

Повеќе од 16 години ги поддржуваме претпријатијата во успешно стекнување на нови и лојални потрошувачи и долгорочно зголемување на прометот. Ова долгогодишно искуство во областа на лојалност на потрошувачите преку Cashback Ви го ставаме на располагање и Вам и на Вашето претпријатие, сѐ со цел да зачекорите на патот кон успехот.

Претплатете се на билтенот

Контакт

Започнете сега

  • Стекнете нови и лојални потрошувачи.
  • Проширете го кругот на потрошувачи
  • Зголемете ја продажбата и профитот

Стапи во контакт