Производи за поголем корпоративен успех

Етаблиран бренд со голема резерва на потрошувачи не е гаранција за непрекинат деловен успех. Одржливата лојалност на потрошувачите како и Видливоста и вниманието преку добар пласман се клучни фактори за успехот. Со нашите производи, му помагаме на Вашето претпријатие.

Cashback Card

Како Трговски партнер во Cashback World, кај кого се прифаќа Cashback Cards, им обезбедувате на Вашите потрошувачи предности од купувањето на едноставен начин и ефективно ги врзувате за Вашето претпријатие.

Нов куп купувачи преку Cashback Card

Со Cashback Card станувате омилена дестинација за шопинг.

И за големите претпријатија, лојалноста на потрошувачи е важна за растот на потрошувачите. Како Трговски партнер на Cashback World и прифатното место за Cashback Card, Вие ги гарантирате и двата аспекта. Па така, на постоечките потрошувачи им нудите можност, да собираат предности од купувањето кај Вас како Cashback World Shopper. Истото важи и за веќе регистрираните милиони Cashback World Shopper кои со задоволство купуваат кај Вас благодарение на Cashback и Shopping Points.

Вклучете нова база на потрошувачи.

Покрај постоечките потрошувачи, ќе опфатите и огромна база на нови потрошувачи ако нудите предности од купувањето како прифатно место на Cashback Card. Исто така, постои и можност, да ја започнете Вашата голема лојална програма и со сопствен портал за шопинг. Повеќе за тоа имате на Cashback World White Label.

 • Лесна евиденција на прометот преку App
 • Позитивно шопинг доживување за Вашите потрошувачи
 • Зголемен поттик за последователно купување
 • Поголема лојалност благодарение на предностите од купувањето

eVoucher

Со eVouchers им нудите на купувачите брза и лесна можност, да плаќаат кај Вас со дигитални ваучери и истовремено да профитираат од предности од купувањето.

Направете ги спонтаните купувања возможни со eVouchers

Вашиот дигитален ваучер во нашата мрежа на купувачи

Вие има понуда, ние имаме побарувачка - со eVouchers ги спојуваме двете страни на едноставен начин. Со Вашето претпријатие ја договараме купопродажбата на дигитални ваучери вклучително и фиксен попуст и ги продаваме овие во сосптвена режија на купувачите во Cashback World на брз и едноставен начин. Со купувањето на eVoucher, купувачите добиваат Cashback и Shopping Points, и имаат поголем поттик да го искористат eVoucher за Вашата понуда.

Идеално за спонтани купувања

Бидејќи ги продаваме дигиталните ваучери претежно преку Cashback App и се достапни во неколку секунди, спонтаното купување се одвива без проблеми. eVouchers ќе се искористат кај Вас како најнормални ваучери, за што не Ви требаат никакви технички инвестиции.

 • Договорени, гарантирани количини за продажба
 • Брз процес на купување и искористување
 • Продажба преку Cashback World
 • Не се потребни технички инвестиции
 • Реклама во eVoucher Канал на Social Life App eyetime

Cashback World Интернет страница

Сржта на Shopping Community е Интернет страницата на Cashback World која е збирно мсто за нашите купувачи од 50  држави. Вашите eVouchers или Вашите филијали се видливи за сите купувачи.

Јадрото на Шопинг Заедницата - www.cashbackworld.com

15 милиони купувачи од целиот свет ќе ја откријат тука Вашата понуда

На купувачите во Cashback World им значи тоа што ќе добијат Cashback и Shopping Points при шопингот. Cashback World Enterprise ќе Ви ги донесе купувачите Вам.

Присутни во 50 држави

Вашите eVouchers или филијалите и ексклузивните понуди ќе бидат достапни на Интернет страницата на Cashback World за сите купувачи во 50 држави во светот. Сообраќајот од околу 3,5 милиони прегледи на страницата е доказ за тоа колку активно се користи Интернет страницата за шопинг. Искористете ја оваа активност и за да постигнете поголем раст на Вашето претпријатие.

Предности од купувањето како магнет за потрошувачи

Вашето претпријатие не само што лесно ќе биде пронајден туку ќе се направи и особено атрактивно со помош на предности при купувањето и ексклузивни акции.

 • 15.000.000 потенцијални потрошувачи за Вашиот бизнис
 • Активни купувачи со околу 3,5 милиони прегледи на страницата на месечно ниво
 • Многубројни можности за пласман на реклами
 • Потенцирање на ексклузивни понуди

Cashback App

Покрај Cashback World Website, ќе бидете пронајдени и во Cashback App, со што станувате атрактивна дестинација за шопинг и кога луѓето се во движење.

Бидете достапни веднаш во Cashback App

Шопинг секаде и секогаш - искористете ги предностите на нашата App

Со повеќе од 1,9 милиони симнувања, Cashback App им стана омилена опција на нашите купувачи, секаде и секогаш да купуваат притоа добивајќи предности. Со Cashback World Enterprise, Вашето претпријатие и Вашите ексклузивни понуди се дел од оваа App. Така нашите купувачи ќе го насочат вниманието кон Вас, додека се во движење или додека бараат атрактивни шопинг дестинации.

Директно пронајдени во близина.

Посебна предност се услугите врз основа на локација на нашата App. Така купувачите гледаат веднаш, кога се во близина на Вашето претпријатие и доаѓаат директно до Вас.

 • Повеќе од 1,9 милиони симнувања на Android и iOS.
 • Вашето претпријатие е видливо во секое време и за купувачи кои се во движење.
 • Активно рекламирање на Вашите акции.
 • Push известувања за уште повеќе внимание

Cashback World Newsletter

Со приматели во 50 држави во светот, Newsletter-от на Cashback World e ефективна маркетинг алатка, со која може да бидете присутни кај нашите купувачи. Како партнер на Cashback World Enterprise можете и Вие да станете дел од Newsletter.

Нашиот билтен ќе пренасочува купувачи до информациите за Вашата компанија

Вашeто претпријатие во светски Newsletter.

Newsletter е ефективен начин како да бидете присутни кај потрошувачи и да ја пласирате својата понуда. Благодарение на Cashback World Newsletter, Вашето претпријатие ќе биде присутна во 50 држави.

Со еден клик, целосно информирани

Нашиот Newsletter не само што е ефективен, туку е и едноставен за користење. Купувачите се насочуваат директно во Вашата онлајн продавница и на едноставен начин си ги обезбедуваат Cashback и Shopping Points преку купувањето. И специјалните понуди и ексклузивните акции се уште повеќе потенцирани со Newsletter.

 • Приматели во максимум 50 држави во целиот свет
 • Директно пренасочување од Newsletter во информации за Вашето претпријатие
 • Повеќе внимание за Вашата понуда и Вашите акции

Социјални медиуми

Со повеќе од 800.000 фанови во светот, нашите канали на социјалните медиуим во Cashback World Shopping Community се многу популарни. Cashback World Enterprise Ви обезбедува пристап до овие фанови.

Обратете се до фанови од целиот свет

Директното обраќање и двонасочната комуникација на неформално ниво ги прават социјалните медиуми совршена алатка со која брендовите и понудите се носат директно до потрошувачите.

Со помош на Cashback World Enterprise, Вашето претпријатие може да нурне директно во множеството од околу 800.000 фанови на социјалните медиуми на Cashback World Shopping Communitu и да освои нови сегменти на потрошувачи и да генерира уште поголем опсег.

Дали како дел од промоција, од наградна игра или од специјална кампања, го приближуваме Вашиот бизнис до нашите фанови, а со тоа го зголемуваме Вашиот промет.

enterprise-img-produkte-9.png                         
 • Обратете се до 800.000 фанови од целиот свет
 • Освојте нови сегменти на потрошувачи
 • Зголемете го опсегот
 • Учествувајте во наградни игри, промоции или кампањи

Сервис за потрошувачи & поддршка

Како партнер на Cashback World Enterprise, ние Ви обезбедуваме сеопфатна поддршка со цел Вашето претпријатие да стане успешен дел од нашата Shopping Community.

Скоро 1 милион фанови низ светот на каналите на Cashback World на социјалните медиуми

Тековното одржување и личната поддршка се подразбираат

Почнувајќи од поврзувањето на Вашето претпријатие или купувањето на eVouchers, преку креирањето на ексклузивни акции, па сѐ до најзразните маркетиншки мерки, ние секогаш се трудиме да Ви бидеме поддршка.

Ова секако се однесува и на техничката достапност и тековното ажурирање на нашите услуги. Service & Support се многу сериозна работа во Cashback World Enterprise.

 • Лична поддршка преку е-пошта и телефон
 • Креирање на ексклузивни акции и маркетиншки мерки
 • Тековно техничко оддржување на сите услуги

B2B Service

Ако сакате да им понудите В2В решенија на новите партнери, тогаш ќе најдете многу купувачи во нашата В2В мрежа.

Вашата В2В понуда, нашата В2В мрежа

Дали во Вашата понуда имате големи В2В решенија како програми за картички за бензин (возен парк), канцелариски материјал или чистење? Во нашата мрежа на В2В Трговски партнери има многу купувачи, со кои директно стапувате во контакт и директно ги преговарате индивидуалните услови.

Вклучете се во постоечка мрежа.

Уживајте во предностите, влезете во веќе постоечка В2В мрежа и склучете побрзо и полесно зделки за Вашата В2В понуда.

Како Cashback World Partner добивате дополнителна поддршка
 • Илјадници потенцијални купувачи
 • Индивидуални услови
 • Брз, директен контакт

Контакт

Започнете сега

 • Стекнете нови и лојални потрошувачи.
 • Проширете го кругот на потрошувачи
 • Зголемете ја продажбата и профитот

Стапи во контакт