Една програма - многу силни функции

Како Трговски партнер на Cashback World, со Вашата лојална програма добивате низа функции, кои долгорочно ќе го зајакнат растот на Вашето претпријатие.

Ein Programm - Viele starke Funktionen

B2B-Service

Како Трговски партнер во меѓународната Shopping Community на Cashback World, ќе им бидете презентирани на повеќе од 15 милиони лченови преку следниве канали:

Дополнително, Вашето претпријатието ќе се појави на листата меѓународни трговски партнери (Merchant Network). Таму ќе можете да склучувате В2В купувања и продажби со индивидуално договорени предности од купувањето.

 • На веб страниците на Cashback World во 50 држави
 • Во глобално достапната и бесплатна Cashback App
 • На веб страниците на Cashback Програмите на нашите кооперативни партнери
 • Во Cashback App верзиите на нашите кооперативни партнери
deco-bogerl-br-small.png

Рекламен материјал

За да можете да се презентирате како Трговски партнер на Вашата продажна локација, кај кого потрошувачите ќе добиваат предности, Ви обезбедуваме исцрпен рекламен материјал*

Налепница за идентификација на бизнис
Налепница за влезот
Cashback World постер
Постер
A4 сталажа од плексиглас
Сталак за постер А4
Подлога за пари со заменлив поклопец
Тацна за наплата
Cashback world пенкала
Пенкало
Cashback world флаери за регистрација
Пријателски флаер
A6 сталажа од плексиглас
Држач за плакат А6
Cashback Картички - Кориснички Картички
Cashback Cards (Вашите лојални картички)
*Со исклучок на налепниците за влезот, достапни само во Premium Partner Program

Cashback & Бонуси

Варијабилни предности од пазарување

Добивате индивидуален Cashback и Shopping Points за сите Вашите корпоративни купувања кај В2В Трговски партнери и имате можност, индивидуално да ја договорите висината на тие предности.

Маркетинг Бонус*:

Добивате до 1% Маркетинг бонус за купувања од членови, регистрирани преку Вашето претпријатие, кај сите други Трговски партнери во Cashback World.

*достапно само со Premium Partner Program

Опсег на предности за регистрирани членови*:

Добивате посебен опсег на предности за купувањата на членовите, што Вие сте ги регистрирале во Вашето претпријатие. За овие купувања, ние го засметуваме само достасаниот Cashback како и маркетинг износот до максимум 1%. Опсегот за Shopping Points и Маркетинг Бонус отпаѓаат за Вас.

Лојални картички

 Cashback Картичка како алатка за лојални клиенти

Како Трговски партнер, со Premium Partner Program, имате можност да регистрирате нови и лојални потрошучи и да им дадете Ваша лојална картичка (Cashback Card)* За регистрација, користете го или Вашиот прелистувач, или App или флаерот за регистрација.

Алтернативно имате можност со Partner Program, да евидентирате промет од потрошувачи без притоа да им понудите лојални картички.

*достапно со Premium Partner Program

Статистики, податоци и CRM

Со Вашите податоци за пристап, добивате пристап до Merchant Lounge со администрација на Вашиот профил, како и веб интерфејсот на UTERM, во кој ќе ги најдете сите важни модули на Вашиот Cashback World Partner Program.

Merchant Lounge: Оваа област е клучниот дел во Вашиот профил како Трговски партнер, во кој можете да управувате со сите важни податоци од договорот, фактури, варијанти за плаќање или нарачка на производи.

UTERM: Тука ги имате сите функции по прелистувач или App кои ги нуди Вашиот Cashback World Partner Program. Тука спаѓаат следниве, во зависност од избраната програма:

 • Евидентирање промет
 • Поставување и управување со корисници
 • Модул за креирање Shopping Point Deals
 • Регистрација на членови и лојални потрошувачи
 • Администрација на сопствените Cashback Cards
 • Модул за статистичка евалуација
 • Модул за управување со односите со потрошувачи (CRM)
 • Модул за комуникација со потрошувачи за Newsletter и анкети
deco-bogerl-br-small.png

Со UTERM Ви посакуваме добредојде во новата ера на лојалноста на потрошувачите.

Со UTERM Ви посакуваме добредојде во новата ера на лојалноста на потрошувачите. Сега можете полесно да привлечете и да управувате со нови и со лојални потрошувачи, поедноставно да ги дознавате нивните желби и да ја забрзате реализацијата на промет, на Deals и Newsletters. Регистрирајте се сега и дознајте што се можете да постигнете со нашата универзална алатка за лојалност на потрошувачи.

Снимање на продажба во UTERM

Евидентирајте го прометот во неколку секунди

Со евиденцијата на прометот во UTERM имате преглед на целокупниот обрт и можете да го евалуирате. Добивате оптимален преглед на дневниот промет и на прометот по потрошувач Освен тоа, можете едноставно да го евидентирате прометот од Cashback Cards со помош баркод или со QR код.

Направете Shopping Point Deals во UTERM

Атрактивни понуди за нови и лојални потрошувачи

Со само неколку кликови, ќе креирате во UTERM ексклузивни Shopping Point Deals. На тој начин им се обраќате на сите Cashback World членови во светот и добивате нови потрошувачи за Вашето претпријатие. Сами утврдете кога и колку долго ќе биде достапна понудата.

Регистрација на клиенти преку UTERM

Регистрација на потрошувачи - едноставно и брзо

Регистрирајте нови членови во Cashback World или постоечки членови како лојални потрошувачи. Регистрацијата функционира некомплицирано и брзо преку UTERM, во UTERM App или преку флаери за регистрација. Дополнително, добивате и атрактивна маржа на предности за членовите коишто Вие сте ги регистрирале.

UTERM нуди CRM

Преглед на сите потрошувачи

Со модулот за управување со односите со потрошувачите, на кратко, CRM, имате база на податоци на потрошувачите на едно место. Па така, можете да управувате со податоците на Вашите потрошувачи, со прометот од нив, со состаноци и со Cashback Cards доверливо, прегледно и некомплицирано.

UTERM Ви нуди битни статистики

Евалуации за сите Вашите бизнис дејности

Искористете ги статистичките евалуации за сиот Ваш промет и трансакции Со помош на графикони и листи, добивате прегледен приказ за дистрибуцијата по сектори, старосни групи, денови во неделата или региони. Па така, во секое време ќе имате можност да ги погледнете оние области од Вашето претпријатие кои го диктираат прометот.

Активирајте Super Cashback во UTERM

Обратете се до уште повеќе потрошувачи

Со функцијата SUPER Cashback имате едноставна и ефективна можност, да се обратите до уште повеќе потрошувачи. Во одреден период, одобрете им на членовите на Cashback World поголем Cashback и стекнете се со нови потрошувачи за Вашето претпријатие.

Брзо и лесно направете билтен во UTERM

Последни подготовки за Вашето обраќање до потрошувачите

Модулот за комуникација со потрошувачите Ви ги нуди обете дополнителни функции „Newsletter" и „Анкети за потрошувачи“, со кои дополнително ќе им се обратите на Вашите потрошувачи. Со нашиот урнек за Newsletter можете едноставно да ги информирате Вашите лојални потрошувачи за Вашите акции. Освен тоа, со анкетите за мерење на задоволството на потрошувачите, ќе дознаете повеќе за желбите и потребите на Вашите потрошувачи, а со тоа ќе го зголемите нивното задоволство.

*достапно само со Premium Partner Program

UTERM App

Никогаш не било полесно да управувате со Вашиот бизнис и тоа од мобилен, кога сте на пат.

UTERM app
App Store
Google Play Store

Со новата UTERM app можеме now да Ви понудиме повеќе слобода и поддршка кон патот до успехот.

Профитирајте веднаш со UTERM App благодарение на досега невидените можности и веднаш симнете ја App на Вашиот паметен телефон или на таблетот.

 • Сите алатки на UTERM сега се достапни во движење на Вашиот smartphone или таблет
 • Евидентирајте продажби и регистрирајте потрошувачи побрзо од било кога, едноставно користејќи ја камерата на Вашите уреди
 • Регистрирајте потрошувачи и евидентирајте ги нивните купувања, во секое време, и насекаде
 • Менувајте Shopping Point Deals во движење
 • Сите статистики на дланка
Ве молиме, имајте предвид дека овие функции зависат од Вашата Cashback World Partner Програма и од селектираните дополнителни модули.

Одржување и поддршка

Особено ни е важно, нашите клиенти не само да бидат задоволни со програмите, туку и максимално да го искористат нивниот потенцијал. Затоа, ние Ви стоиме на располагање со совети и помош во секое време, во нашите ЧПП имате многу одговори и сеопфатна помош.

Независно од тоа, се трудиме и техничкиот дел да функционира беспрекорно. Обезбедуваме тековни Updates за нашите функции и го одржуваме сите услуги со цел, Вашиот Casback World Partner Program секогаш да Ви ги исполнува очекувањата и барањата.

Контакт

Започнете сега

 • Стекнете нови и лојални потрошувачи.
 • Проширете го кругот на потрошувачи
 • Зголемете ја продажбата и профитот

Стани Партнер сега

или

Стапи во контакт