Blog

01.07.2020
 

CSR & Corporate Citizenship

01.07.2020

Er samfunnsansvar og bedriftsborgerskap viktig for bedriften min?

Alle som driver en bedrift vil gjøre det på en ansvarsfull måte - det sier seg selv. Tross alt er alle interessert i å drive en bedrift på en måte som sikrer en bærekraftig fremtid.  I tillegg til gründeraktivitet med intensjon om lang levetid, er det også det frivillige bidraget til bærekraftig utvikling som går utover det som er lovlig etterspurt.

Samfunnsansvar og Bedriftsborgerskap
Dette er generelt oppsummert av samfunnsansvar (SA) og innebærer å integrere samfunnsansvar i hverdagens forretningspraksis, miljøaspekter, bygge relasjoner med ansatte og nettverk med andre interessenter.  Dette kan utvides ytterligere ved å bruke bedriftens bedriftsborgerskap, noe som gjør at bedrifter kan gå utenfor generell forretningsskikk, som frivillighet og veldedighet og delta i områder med sponsing, donasjoner og grunnleggende aktiviteter.  Det innebærer derfor å gi et kollektivt bidrag til samfunnet generelt.

Frivillig, men nødvendig
Mens samfunnsansvar understreker at disse bidragene er frivillige, er det tydelig at suksessorienterte bedrifter bør sette konseptene til verks.  Ettersom de som ønsker å lykkes og forme et godt markedsbilde ikke kan unngå å være ansvarlige, jobbe bærekraftig, opprettholde gode relasjoner med sine ansatte og holde seg i nær kontakt med interessenter. 

Samfunnsansvar-aktiviteter
I praksis er det mange forskjellige måter å nærme seg samfunnsansvar på:

 • Rettferdig forretningsskikk
 • Ansattorientert politikk
 • Økonomisk bruk av naturressurser
 • Miljøvennlig produksjon
 • Arbeidssikkerhet
 • Energieffektivitet
 • Minimumskrav for forsyningskjede
 • Investering i infrastruktur og region du opererer i

 

Bedriftsborgerskap krever engasjement
Bedriftsborgerskap er derimot en mye mer frivilling innsats.  Bedriftsborgerskaps-aktiviteter er ikke så nært knyttet til en bedrifts suksess, men har i stedet en tendens til å gå utover normal forretningspraksis og faller derfor inn i filantropifeltet.  Men det betyr ikke nødvendigvis at bedriftsborgerskaps-prosjekter ikke også kan ha en positiv innvirkning på en bedrift.  Initiativer som er veldrevet og kommuniseres på riktig måte, kan være enormt fordelaktige.   Det er imidlertid viktig at slike prosjekter både støttes aktivt og bærekraftig, ellers vil du gi inntrykk av at du handler på feil grunnlag - og dette har en negativ innvirkning på bedriftens image.  Derfor bør ikke bedriftsborgerskap sees på som obligatorisk, men snarere som en hjertesak.

Bedriftsborgerskap i praksis
Hvordan ser ekte og godt implementerte bedriftsborgersskapsaktiviteter ut?  Initiativer som er godt anbefalt er de som tjener sosialt vanskeligstilte og de som hjelper til med å beskytte dyr og miljø.  Det er ikke fordi dette er populære temaer, men fordi det er her vi kan gjøre størst påvirkning.  Gode eksempler på dette finner du i myWorld-gruppen, inkludert Cashback World Partner.

I flere år har gruppen støttet to stiftelser med forskjellige ambisjoner:

 • Child and Family Foundation hjelper barn i nød, ungdommer og familier ved å drive prosjekter i både utdannings- og hjelpesektorene.
 • Greenfinity Foundation implementerer prosjekter over hele verden innen miljø- og klimabeskyttelse.

Partner som en del av bedriftsborgerskapet.
At disse initiativene virkelig blir tatt på alvor blir tydelig når man ser på omfanget de støttes av.  myWorld-gruppen støtter ikke bare stiftelser økonomisk, men gir også administrativ hjelp, ressurser og den nødvendige infrastrukturen.  Cashback World Partner og kundene hjelper også. Hvert kjøp hos en Cashback World Partner er med på å støtte grunnlaget - på den måten er kunder av Cashback World Partner også en del av bedriftens bedriftsborgerskap.

Ni instrumenter for bedriftsborgerskap
Hvis du er interessert i ideen om bedriftsborgerskap, har du et bredt spekter av alternativer til disposisjon som kan deles inn i ni instrumenter basert på en miks av bedriftsborgerskaper.

 • Bedriftsdonasjoner: Penger og ressurs-donasjoner som tjenester, produkter eller logistikk.
 • Bedriftsstiftelser: bygningsfundamenter
 • Engasjer ansatte til veldedig arbeid: gjøre kunnskapen til de ansatte tilgjengelig eller motiver til veldedig arbeid  
 • Sosial sponsing: Sponsing på sosiale felt
 • Spesifikk markedsføring: Innfør produktsalg som gir fordeler til en sosial sak eller organisasjon.
 • Kjøp tjenester fra velferdsorganisasjoner: Bruk for eksempel tjenester som tilbys av bedrifter som ansetter de som er mentalt eller fysisk funksjonshemmet eller sosialt vanskeligstilte.
 • Et fellesforetak: en felles veldedig organisasjon som drives både av en annen frivillig organisasjon og en profittgivende virksomhet, som krever at begge to arbeider.
 • Lobbyvirksomhet for sosiale spørsmål: en bedrift bruker sine kontakter og innflytelse for å fremme velferdsspørsmål og organisasjoner.
 • Sosial risikokapital: Foretakskapitalister som investerer penger og kunnskap i organisasjoner for en spesifikk sosial sak i en begrenset periode.

Lønnsom tjeneste
Det er mange måter å hjelpe bedriften din til å ta samfunnsansvar, og disse kan tilpasses til din bedrift.  Samfunnsansvar kan hjelpe deg med å skape et positivt bilde av bedriften, øke ansattes retensjon, forbedre din regionale anseelse og som et resultat øke kundelojaliteten og tilliten.   For å oppnå dette, trenger du imidlertid å gjøre en innsats for å iverksette tiltakene seriøst.  Klarer du det, vil begge sider få en fordel. 

 

Kilder:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.respact.at/site/de/themen/wasistcsr
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Citizenship
https://www.upj.de/unternehmen_detail.83.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=884&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=8457fd0823 (Dresewski, Felix (2004): Bedriftsborgerskap. Ein Leitfaden für das soziale Engagement mittelständischer Unternehmen. Berlin: UPJ, S. 21f.)
https://www.greenfinity.foundation/
https://www.childandfamily.foundation/