Blog

01.07.2020
 

CSR & Corporate Citizenship

01.07.2020

Sunt CSR și Corporate Citizenship importante pentru compania mea?

Oricine deține o companie, dorește ca aceasta să funcționeze în mod responsabil – această constatare este evidentă și de înțeles. Așadar, fiecare dorește să își conducă compania astfel încât aceasta să aibă un viitor cât mai îndelungat. Pe lângă acest spirit antreprenorial, care urmărește să asigure continuitate, există însă și contribuția voluntară la o dezvoltare sustenabilă, care depășește cerințele legale.

CSR și Corporate Citizenship
Acestea sunt cuprinse în general în termenul de responsabilitate socială a întreprinderilor (Corporate Social Responsibility – CSR) și conțin un spirit antreprenorial responsabil în activitatea propriu-zisă, aspecte relevante din punct de vedere ecologic, relațiile cu angajații, precum și schimbul cu alte părți interesate. Această noțiune poate fi extinsă cu Corporate Citizenship, care cuprinde domeniul care se extinde dincolo de activitatea propriu-zisă, de angajament voluntar și caritabil al societăților în domeniul sponsorizărilor, donațiilor și activităților fundațiilor. Astfel, cuprinde contribuția antreprenorială la societate, la modul general.

Voluntar, dar necesar
În timp ce în cazul CSR accentul este pe faptul că aceste contribuții sunt voluntare, din parafrazarea acestora rezultă deja faptul că societățile orientate către succes sunt interesate în general să încorporeze conceptele acestora în acțiunile lor. Deoarece, cine dorește să aibă succes și să fie reprezentat pe piață cu o imagine bună, nu va neglija să acționeze în mod responsabil, să lucreze sustenabil din punct de vedere ecologic, să întrețină o relație bună cu angajații săi și să aibă un schimb strâns cu alte părți interesate.

Măsuri CSR
În practică există diverse măsuri care pot fi luate ca parte a unui angajament CSR:

 • practicile comerciale corecte
 • politica de personal orientată către angajați
 • utilizarea cu economie a resurselor naturale
 • protejarea climei și mediului în cadrul producției
 • securitatea muncii
 • eficiența energetică
 • anumite standarde minime în lanțul de livrare
 • întărirea infrastructurii și a regiunii în care se desfășoară activitatea

 

Corporate Citizenship necesită angajament
Angajamentul are un caracter de departe mai voluntar atunci când este vorba despre domeniul Corporate Citizenship. Aici, activitățile nu sunt corelate direct cu propriul succes al companiei, ci se extind dincolo de propria activitate și, de aceea, intră mai degrabă în domeniul filantropiei. Bineînțeles, acest lucru nu înseamnă însă că proiectele din domeniul Corporate Citizenship nu pot avea și efecte pozitive pentru companie. Inițiativele realizate în mod serios și comunicate corespunzător, aduc avantaje, în special în ceea ce privește întreținerea imaginii. Important este, însă, ca astfel de proiecte să fie și sprijinite în mod activ și sustenabil, deoarece în caz contrar poate apărea impresia că este vorba doar despre acțiuni de alibi - ceea ce ar putea avea efecte negative asupra imaginii. De aceea, Corporate Citizenship nu trebuie văzut ca exercițiu obligatoriu necesar, ci ca o chestiune de suflet.

Corporate Citizenship în practică
Cum pot arăta măsuri serioase și bine implementate în domeniul Corporate Citizenship? Cel mai probabil se recomandă în acest sens inițiativele care servesc celor din categoriile sociale vulnerabile, precum și cele destinate protecției animalelor sau mediului. Și nu pentru că acestea sunt cele mai îndrăznețe domenii, ci pentru că aici se poate realiza și cel mai mult. Exemple practice în acest sens se găsesc, printre altele, în grupul de companii myWorld, din care face parte și Cashback World Partner.

Grupul sprijină deja de câțiva ani două fundații, care se ocupă cu diverse domenii de interes:

 • Fundația pentru copii și familie (Child & Family Foundation) sprijină copiii, tinerii și familiile nevoiașe din întreaga lume cu proiecte de formare și de asistență.
 • Fundația Greenfinity Foundation implementează în întreaga lume proiecte pe tema protecției mediului și climei.

Partener ca parte a Corporate Citizenship
Faptul că acest sprijin reprezintă o preocupare reală, se dovedește prin amploarea cu care se realizează. Astfel, grupul de companii myWorld ajută fundațiile nu doar din punct de vedere financiar, ci pune la dispoziție și administrația, diverse servicii și infrastructura necesară. Cashback World Partner și clienții săi acordă și ei sprijin în acest sens. Deoarece fiecare achiziție efectuată la un partener al Cashback World ajută la susținerea fundației – astfel clienții Cashback World Partner sunt ei înșiși parte a Corporate Citizenship.

Nouă instrumente pentru Corporate Citizenship
Cine dorește să devină activ pe cont propriu în domeniul Corporate Citizenship, are o gamă largă de modalități care se împart în nouă instrumente pe baza Corporate Citizenship.

 • Donații oferite de companii: Cuprind donațiile de bani, bunuri materiale, precum și servicii, produse sau logistică din partea companiei.
 • Fundații de tip antreprenorial: Înființarea de fundații.
 • Angajament non-profit al angajaților Punerea la dispoziție a cunoștințelor angajaților sau sprijinirea angajaților în angajamente onorifice
 • Sponsorizare socială: Sponsorizare în domeniul social.
 • Marketing dedicat: Corelarea vânzării de produse cu sprijinirea unui scop social sau a unei organizații.
 • Atribuirea de comenzi unor organizații sociale: De exemplu, apelarea la servicii sau servicii de producție ale unităților în care sunt angajate persoane dezavantajate din punct de vedere fizic, psihic sau social.
 • Comunități de tip joint venture: O întreprindere comună non-profit a unei organizații sociale și a unei companii, pe care nici una dintre părți nu ar putea să o desfășoare singură.
 • Activități de lobby pentru preocupări sociale: O societate își folosește contactele și influența pentru preocupări și organizații sociale.
 • Capital de risc social: Investitori de capital de risc care acționează antreprenorial, care investesc în organizații sociale atât bani, cât și cunoștințe, pentru o perioadă limitată și pentru un anumit proiect.

Implicare profitabilă
Modalitățile de implicare cu compania proprie și preluarea astfel a unei responsabilități sociale sunt multiple și pot fi adaptate și ca amploare la mărimea companiei. Pe lângă câștigul potențial asociat de câștig de imagine, în cazul implementării corecte poate fi amplificată și fidelizarea personalului, poziționarea în regiune și, odată cu aceasta, fidelizarea și încrederea clienților. Pentru aceasta este însă necesară desfășurarea acestor măsuri cu implicarea necesară. Dacă se întâmplă astfel, toate părțile au de profitat.

 

Surse:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.respact.at/site/de/themen/wasistcsr
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Citizenship
https://www.upj.de/unternehmen_detail.83.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=884&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=8457fd0823 (Dresewski, Felix (2004): Corporate Citizenship. Un ghid pentru angajamentul social al întreprinderilor mijlocii. Berlin: UPJ, pag. 21 și următoarea)
https://www.greenfinity.foundation/
https://www.childandfamily.foundation/