Blog

1.7.2020
 

CSR & Corporate Citizenship

1.7.2020

Ali sta družbena odgovornost in korporativno državljanstvo pomembna za moje podjetje?

Kdor vodi podjetje, želi to storiti odgovorno - to je dejstvo. Navsezadnje so vsi zainteresirani, da se podjetja vodi na način, ki zagotavlja trajnostno prihodnost. Poleg podjetniške dejavnosti z namenom dolgoročnega poslovanja obstaja tudi prostovoljni prispevek k trajnostnemu razvoju, ki presega tisto, kar je zakonsko zahtevano.

Družbena odgovornost & korporativno državljanstvo
To je na splošno povzeto po korporativni družbeni odgovornosti (CSR) in vključuje odgovornosti podjetja v vsakdanje poslovne prakse, okoljske vidike, vzpostavljanje odnosov z zaposlenimi in povezovanje z drugimi deležniki. To je mogoče še razširiti s korporativnim državljanstvom, ki podjetjem omogoča, da presežejo splošne poslovne prakse ter se prostovoljno in dobrodelno ukvarjajo s področji sponzorstva, donacij in temeljnih dejavnosti. Zato vključuje splošni skupni prispevek k družbi.

Prostovoljno, vendar potrebno
Medtem ko CSR poudarja, da so ti prispevki prostovoljni, je jasno, da bi morala podjetja, usmerjena v uspeh, svoje koncepte tudi dejansko uresničiti. Tisti, ki želijo biti uspešni in širiti pozitivno javno podobo, se ne morejo izogniti odgovornosti, trajnemu delu, vzdrževanju dobrih odnosov s svojimi zaposlenimi in tesnem stiku z zainteresiranimi stranmi.

CSR dejavnosti
V praksi obstaja veliko različnih načinov pristopa k družbeni odgovornosti:

 • Pošteno poslovanje
 • Politika, ki je usmerjena v zaposlene
 • Ekonomično ravnanje in poraba naravnih virov
 • Okolju prijazna proizvodnja
 • Varnost pri delu
 • Energetska učinkovitost
 • Minimalne zahteve za dobavno verigo
 • Naložbe v infrastrukturo in regijo, v kateri podjetje posluje

 

Korporativno državljanstvo zahteva predanost
Korporativno državljanstvo je po drugi strani veliko bolj prostovoljno. Dejavnosti korporativnega državljanstva niso tako tesno povezane z uspešnostjo podjetja, temveč se nagibajo preko meja običajnih poslovnih praks in zato spadajo na področje filantropije. A to nujno ne pomeni, da projekti korporativnega državljanstva ne morejo pozitivno vplivati na podjetje. Pobude, ki so dobro vodene in so primerno posredovane, so lahko zelo koristne. Pomembno pa je, da se takšni projekti dejavno in trajno podpirajo, sicer boste ustvarili vtis, da delujete iz napačnih razlogov - in to negativno vpliva na podobo vašega podjetja. Zato na korporativno državljanstvo ne bi smeli gledati kot na obvezo, temveč kot na nekja, kar želimo izvajati.

Korporativno državljanstvo v praksi
Kako izgledajo pristne in dobro izvedene dejavnosti korporativnega državljanstva? Dobro priporočljive so pobude, ki služijo socialno ogroženim, in tiste, ki pomagajo varovati živali in okolje. Ne zato, ker so to vroče teme, ampak zato, ker lahko tukaj naredimo največji vpliv. Žive primere tega lahko najdemo v skupini myWorld, vključno s Cashback World Partner.

Skupina že nekaj let podpira dve fundaciji z različnimi ambicijami:

 • Fundacija Child & Family podpira otroke v stiski, mladostnike in družine večinoma pri izboraževanju, nudijo pa tudi druge oblike pomoči.
 • Fundacija Greenfinity izvaja projekte po vsem svetu na področju varstva okolja in podnebja.

Partner kot del korporativnega državljanstva
Da se te pobude resno jemljejo, postane očitno, če pogledamo, v kolikšni meri se podpirajo. Skupina myWorld ne financira samo fundacij finančno, ampak nudi tudi upravno pomoč, vire in potrebno infrastrukturo. Prav tako pomagajo tudi Cashback World partnerji in njihove stranke. Vsak nakup pri Cashback World partnerskih podjetjih pomaga podpirati temelje - na ta način so kupci Cashback World partnerskih podjetij tudi del korporativnega državljanstva.

Devet instrumentov korporativnega državljanstva
Če vas zanima ideja o korporativnem državljanstvu, imate na voljo široko paleto možnosti, ki jih lahko razdelite na devet instrumentov, ti pa temeljijo na mixu korporativnega državljanstva.

 • Donacije podjetja: donacije z denarjem in viri, kot so storitve, izdelki ali logistika.
 • Fundacije podjetja: gradnja temeljev
 • Neprofitno naravnani zaposleni: omogočiti dostop do strokovnega znanja za zaposlene ali spodbuditi prostovoljno delo.
 • Socialno sponzoriranje: Sponzoriranje na socialnih področjih
 • Specifično marketing: uvedite prodajo izdelkov, ki imajo tudi socialnen doprinos.
 • Nakup storitev pri socialnovarstvenih organizacijah: na primer, uporabite storitve, ki jih nudijo podjetja, ki zaposlujejo duševno ali telesno prizadete oz. socialno prikrajšane osebe .
 • Joint Venture skupnosti: kolektivno neprofitno podjetje, ki ga upravljata socialna organizacija in podjetje, ki od obeh zahteva svoje poslovanje.
 • Lobiranje za socialna vprašanja: podjetje uporablja svoje stike in vpliv za spodbujanje vprašanj socialnega varstva.
 • Socialni tvegani kapital: osebe, ki v omejenem obdobju vlagajo denar in znanje v organizacije za določen družbeni namen.

Donosna storitev
Obstaja veliko načinov, kako pomagati vašemu podjetju, da prevzame družbeno odgovornost. CSR vam lahko pomaga ustvariti pozitivno podobo podjetja, povečati pripadnost zaposlenih, izboljšati vaš regionalni položaj in posledično povečati zvestobo in zaupanje strank. Če želite to doseči, pa si morate resno prizadevati za izvajanje ukrepov. Če vam to uspe, bo to koristilo obema stranema.

 

Viri:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0366
https://www.respact.at/site/de/themen/wasistcsr
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Social_Responsibility
https://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Citizenship
https://www.upj.de/unternehmen_detail.83.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=884&tx_ttnews[backPid]=34&cHash=8457fd0823 (Dresewski, Felix (2004): Corporate Citizenship. Ein Leitfaden für das soziale Engagement mittelständischer Unternehmen. Berlin: UPJ, S. 21f.)
https://www.greenfinity.foundation/
https://www.childandfamily.foundation/

Kontakt

Pričnite zdaj!

 • Pridobite nove in stalne stranke
 • Razširite vašo klientelo
 • Povečajte prodajo in zaslužek

nas kontaktirajte